Friday, 27/5/2022 UTC+2
Witryna Tematyczna online!

Psychoterapeuci Lublin

Post by relatedRelated post

W jaki sposób radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja najczęściej kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to najczęściej osoby z dużą ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać wypada, iż niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przystają do wyjątkowości. W Polsce jest bardzo dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprawidłowiej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to właściwy przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są na ogół niesłychanie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za dobre dla siebie. Omawiane zaburzenia należą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność i trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

About